ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

1. ซื้อวัสด ุจำนวน 2 รายการ 12/10/60
2. จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 20/10/60
3. จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 2 รายการ 20/10/60
4. จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 31/10/60
5. ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 01/11/60
6. จ้างจัดทำข้อสอบภาษาไทย จำนวน 3 รายการ 06/11/60
7. ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 06/11/60
8. จ้างจัดทำเอกสารอบรมปัจฉิมนิเทศ จำนวน 3 รายการ 06/11/60
9. ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 08/11/60
10. ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 09/11/60
11. จ้างจัดทำวุฒิบัตรปัจฉิมนิเทศ จำนวน 1 รายการ 15/11/60
12. จ้างทำซุ้มแสดงความยินดี จำนวน 1 รายการ 16/11/60
13. จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 22/11/60
14. จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 01/12/60