นักศึกษาที่สนใจและมีความประสงค์ต้องการลงทะเบียนอบรม ภาษาต่างประเทศ

สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง

รายละเอียดภาษาที่เปิดอบรม

คลิกที่นี้

   

ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน !!

 

นศ.ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม สามารถขอลงทะเบียนภายหลังได้ หากมีผู้สละสิทธิ์ (ตามหมายเหตุ ข้อ4 และข้อ 5)

หมายเหตุ : 1.นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร จะได้รับคะแนนพิเศษ ในการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) จำนวน 30 % ของคะแนนเต็ม
  2. เกณฑ์การผ่านการอบรม = 80%
3.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาอบรมในวันแรก ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าอบรม
  5. ศูนย์ภาษาจะเปิดโอกาสให้ นศ.ที่สนใจลงทะเบียนอบรมเพิ่มเติม กรณีมีผู้สละสิทธิ์ตามข้อ 4 (สำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ทัน)
  6. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนตั้งแต่ลำดับที่ 41 เป็นต้นไป (รับจำนวน 40 คน)