ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม ภาษาต่างประเทศ

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง

รายละเอียดภาษาที่เปิดอบรม

คลิกที่นี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาจีน กลุ่ม 1 วันที่ 16 ต.ค. - 7 พ.ย. 60 ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาจีน กลุ่ม 2 วันที่ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 60 ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 วันที่ 16 ต.ค. - 7 พ.ย. 60 ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2 วันที่ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 60 ดูรายละเอียด
   
   
   
   
   

 

 

ประกาศผลการอบรม

รายละเอียด ตรวจสอบ
ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษา รหัส 60 ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ย. 60 ูรายละเอียด