นักศึกษาที่มีความประสงค์สอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน

และลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ลงทะเบียน ที่นี้ !!

หมายเหตุ : 1.ให้ถือปฏิบัติตามปฏิทินการสอบนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
2. ทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ (ชั้น 2 ห้อง 127)
3. เมื่อจำนวนที่นั่งสอบเต็ม ระบบจะปิดการลงทะเบียน นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบ สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ได้ในเดือนถัดไป (จำนวน 45 ที่นั่ง/วัน)