ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET

รายละเอียดประกาศผลการทดสอบ

คลิกที่นี้

ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 2 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 3 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาไทยแรกเข้า ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียด