ประกาศการอบรม จาก สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ :: Institute of International Language and Culture

นักศึกษาที่สนใจและมีความประสงค์ต้องการลงทะเบียนอบรม ภาษาต่างประเทศ

                                       นักศึกษาที่สนใจและมีความประสงค์ต้องการลงทะเบียนอบรม ภาษาต่างประเทศ

                                                     สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง

 

                                                                                    ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน !!

 

                     หมายเหตุ :

                                      1.นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร จะได้รับคะแนนพิเศษ ในการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) จำนวน 30 % ของคะแนนเต็ม

                                      2. เกณฑ์การผ่านการอบรม = 80%

                                      3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

                                      4. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาอบรมในวันแรก ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าอบรม

                                      5. ศูนย์ภาษาจะเปิดโอกาสให้ นศ.ที่สนใจลงทะเบียนอบรมเพิ่มเติม กรณีมีผู้สละสิทธิ์ตามข้อ 4 (สำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ทัน)

                                      6. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนตั้งแต่ลำดับที่ 41 เป็นต้นไป (รับจำนวน 40 คน)

ประกาศการอบรม ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.