ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 7 รายการ

# ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมและทดสอบ TOEIC วันที่ 7 - 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 33 ห้อง 3311 New 14 มิถุนายน 2561
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมและทดสอบ TOEFL ITP วันที่ 7 - 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพยอม New 14 มิถุนายน 2561
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561 31 พฤษภาคม 2561
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน กลุ่ม 1 วันที่ 16 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 27 มีนาคม 2561
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน กลุ่ม 2 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 27 มีนาคม 2561
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 วันที่ 16 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2560 27 มีนาคม 2561
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2 วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 27 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.