ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 46 รายการ

# ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 30 ชั่วโมง 14 - 25 มิถุนายน 2564 New 8 มิถุนายน 2564
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง 12 - 20 มิถุนายน 2564 New 8 มิถุนายน 2564
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 12 - 26 มิถุนายน 2564 (เสาร์ - อาทิตย์) New 8 มิถุนายน 2564
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 14 - 25 มิถุนายน 2564 (จันทร์ - ศุกร์) New 8 มิถุนายน 2564
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564 8 เมษายน 2564
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน หลักสูตร 30 ชั่วโมง 8 - 29 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2564
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง 8 - 19 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2564
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 8 - 19 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2564
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 1 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2564 New 22 กุมภาพันธ์ 2564
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 4 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 26 มกราคม 2564
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 26 มกราคม 2564
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 15 มกราคม 2564 25 ธันวาคม 2563
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 4 - 22 มกราคม 2564 25 ธันวาคม 2563
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง กลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 5 7 ธันวาคม 2563
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2563 30 พฤศจิกายน 2563
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 17 พฤศจิกายน 2563
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 12 - 27 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 1 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 16 มกราคม 2563
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 4 - 24 มกราคม 2563 3 มกราคม 2563
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries