ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 32 รายการ

# ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2563 New 30 พฤศจิกายน 2563
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 New 17 พฤศจิกายน 2563
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 12 - 27 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 1 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 16 มกราคม 2563
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 4 - 24 มกราคม 2563 3 มกราคม 2563
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 7 - 24 ธันวาคม 2562 19 พฤศจิกายน 2562
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 13 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 17.00 - 19.00 น ณ ห้องเรียน 4912 อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พฤศจิกายน 2562
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 2 - 22 พฤศจิกายน 2562 28 ตุลาคม 2562
10.) รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 62 ระหว่างวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2562 21 มิถุนายน 2562
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2562 29 เมษายน 2562
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน ภาษาพม่า) หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 4 - 24 มีนาคม 2562 4 มีนาคม 2562
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 17 มีนาคม 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562
14.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 4911 อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. 13 กุมภาพันธ์ 2562
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 4 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 25 มกราคม 2562
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 7 - 20 มกราคม 2562 และ 7 มกราคม - 11 มีนาคม 2562 2 มกราคม 2562
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 3 - 18 ธันวาคม 2561 26 พฤศจิกายน 2561
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 17 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 14 พฤศจิกายน 2561
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 5 - 18 พฤศจิกายน 2561 26 ตุลาคม 2561
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 8 - 21 ตุลาคม 2561 28 กันยายน 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries