ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมภาษาจีน หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่ 13 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 17.00 - 19.00 น ณ ห้องเรียน 4912 อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 พฤศจิกายน 2562 By Administrator

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries