ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งาน วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 4911 อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.

13 กุมภาพันธ์ 2562 By Administrator

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries