ประกาศ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET

การลงทะเบียนการทดสอบ EET ภาษาอังกฤษก่อนจบ

​นักศึกษาที่มีความประสงค์สอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน

และลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษก่อนจบได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET

 

1. ลงทะเบียนสอบซ่อม ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์    ทุกวันที่ 1 - 5 และ 11 - 15 ของเดือน     ตลอด 24 ชั่วโมง


2. ชำระเงิน ค่าลงทะเบียน  ทุกวันที่ 1 - 5 และ 11 - 15 ของเดือน (เว้นวันหยุดราชการ)   เวลา 08.30 - 14.00 น.


3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    ทุกวันที่ 16 ของเดือน     เวลา 16.00 น.


4. ดำเนินการสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนจบ    วันเสาร์ - อาทิตย์ สุดท้ายของเดือน     เวลา 08.30 - 17.00 น.

ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.