ประกาศ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET

การลงทะเบียนการทดสอบ OET ภาษาอังกฤษก่อนจบ

นักศึกษาที่มีความประสงค์สอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน                   

ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

                                                 คลิกที่นี่...

     หมายเหตุ :

                   1.ให้ถือปฏิบัติตามปฏิทินการสอบนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

                   2.ทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ (ชั้น 2 ห้อง 127)

                   3. เมื่อจำนวนที่นั่งสอบเต็ม ระบบจะปิดการลงทะเบียน นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบ สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ได้ในเดือนถัดไป (จำนวน 45 ที่นั่ง/วัน)

ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.