ประกาศ การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT

การลงทะเบียนการทดสอบ OET ภาษาอังกฤษแรกเข้า

ลงทะเบียนที่ http://e-eng.crru.ac.th/register/

 

1. ลงทะเบียนสอบซ่อม ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ทุกวันที่ 1 - 5 และ 11 - 15 ของเดือน     เวลา 08.30 น.


2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ทุกวันที่ 1 - 5 และ 11 - 15 ของเดือน (เว้นวันหยุดราชการ)     เวลา 08.30 - 15.00 น.


3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทุกวันที่ 16 ของเดือน     เวลา 16.00 น.


4. ดำเนินการสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนจบ วันจันทร์ - ศุกร์ สุดท้ายของเดือน     เวลา 17.00 - 18.00 น.

 

     หมายเหตุ :
                   1. ให้ถือปฏิบัติตามปฏิทินการสอบนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
                   2. ทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ (ชั้น 2 ห้อง 127)
                   3. เมื่อจำนวนที่นั่งสอบเต็ม ระบบจะปิดการลงทะเบียน นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบ สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ได้ในเดือนถัดไป (จำนวน 50 ที่นั่ง/รอบ)

 

 

การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries