ประกาศผล CRU-THAI TEST

ประกาศผล CRU-THAI TEST 7 รายการ

# CRU-THAI TEST ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Southwest Forestry University 2562 ประกาศผลสอบ CRU-THAI TEST 24 ตุลาคม 2562
2.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Jing Hong training and Vocational High School 2561 ประกาศผลสอบ CRU-THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
3.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Yuxi Normal University 2561 ประกาศผลสอบ CRU-THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
4.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Yunnan Land and Resource Vocational College 2561 ประกาศผลสอบ CRU-THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
5.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Southwest Forestry University 2561 ประกาศผลสอบ CRU-THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
6.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Yunnan Jiaotong College 2561 ประกาศผลสอบ CRU-THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
7.) ผลการทดสอบ CRRU-THAI TEST ของนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Dianchi College of Yunnan University 2561 ประกาศผลสอบ CRU-THAI TEST 30 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries