ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET 26 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 New ประกาศผลสอบ TH-PET 26 ตุลาคม 2563
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 19 ตุลาคม 2563
3.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 26-27 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 28 กันยายน 2563
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 22 กันยายน 2563
5.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 31 สิงหาคม 2563
6.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 25 สิงหาคม 2563
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 18 สิงหาคม 2563
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 20 กรกฎาคม 2563
9.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 29 มิถุนายน 2563
10.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 17 มิถุนายน 2563
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET ณ อาคาร 5 สถาบันภาษาฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 17 มิถุนายน 2563
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ประกาศรายชื่อ TH-PET 25 พฤษภาคม 2563
13.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 27 กุมภาพันธ์ 2563
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 17 กุมภาพันธ์ 2563
15.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 27 มกราคม 2563
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 15 มกราคม 2563
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PET 16 ธันวาคม 2562
18.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET สำหรับนักศึกษารหัส 60 และ 61 (เทียบโอน) ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 ประกาศผลสอบ TH-PET 16 ธันวาคม 2562
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PET 18 พฤศจิกายน 2562
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 9 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) ประกาศรายชื่อ TH-PET 30 กันยายน 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries