ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET 43 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 **หมายเหตุ กรณีที่ผู้สอบไปชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้วไม่มีรายชื่อ ให้รีบนำใบเสร็จมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ สถาบันภาษาฯ New ประกาศรายชื่อ TH-PET 8 มิถุนายน 2564
2.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบ TH-PET 24 พฤษภาคม 2564
3.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 17 - 23 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ TH-PET 20 พฤษภาคม 2564
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ TH-PET 7 พฤษภาคม 2564
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ TH-PET 18 เมษายน 2564
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 17 - 23 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PET 8 เมษายน 2564
7.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET สำหรับนักศึกษารหัส 61 และ 62 (เทียบโอน) วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ TH-PET 22 มีนาคม 2564
8.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ TH-PET 22 มีนาคม 2564
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PET 9 มีนาคม 2564
10.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ TH-PET 4 มีนาคม 2564
11.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET นักศึกษารหัส 61 และ 62 (เทียบโอน) วันที่ 1-10 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PET 17 กุมภาพันธ์ 2564
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PET 19 มกราคม 2564
13.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 21 ธันวาคม 2563
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 16 ธันวาคม 2563
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 7 ธันวาคม 2563
16.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 30 พฤศจิกายน 2563
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 17 พฤศจิกายน 2563
18.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 26 ตุลาคม 2563
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PET 19 ตุลาคม 2563
20.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 26-27 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PET 28 กันยายน 2563
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries