ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT 2 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 18 กุมภาพันธ์ 2562
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 16 มกราคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.