ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT 11 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ ETT 15 มกราคม 2563
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 16 ธันวาคม 2562
3.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET สำหรับนักศึกษารหัส 60 และ 61 (เทียบโอน) ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 ประกาศผลสอบ ETT 16 ธันวาคม 2562
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 18 พฤศจิกายน 2562
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 9 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) ประกาศรายชื่อ ETT 30 กันยายน 2562
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 16 กันยายน 2562
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 19 กรกฎาคม 2562
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 18 มิถุนายน 2562
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 19 พฤษภาคม 2562
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 18 กุมภาพันธ์ 2562
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยก่อนจบ ETT วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ ETT 16 มกราคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries