ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET 72 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
61.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
62.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 12 - 18 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
63.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PET 27 มีนาคม 2561
64.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
65.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
66.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
67.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
68.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
69.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 9 - 28 ตุลาคม 2560 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
70.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2560 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
71.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
72.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries