ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET 72 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
41.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 16 มกราคม 2562
42.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 12 - 20 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 11 มกราคม 2562
43.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 26 ธันวาคม 2561
44.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PET 17 ธันวาคม 2561
45.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 26 พฤศจิกายน 2561
46.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PET 16 พฤศจิกายน 2561
47.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 29 ตุลาคม 2561
48.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PET 17 ตุลาคม 2561
49.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 -30 กันยายน 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 1 ตุลาคม 2561
50.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PET 17 กันยายน 2561
51.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 สิงหาคม 2561
52.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PET 20 สิงหาคม 2561
53.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 20 สิงหาคม 2561
54.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PET 19 กรกฎาคม 2561
55.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 25 มิถุนายน 2561
56.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PET 18 มิถุนายน 2561
57.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 6 มิถุนายน 2561
58.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PET 21 พฤษภาคม 2561
59.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 ประกาศผลสอบ EN-PET 1 พฤษภาคม 2561
60.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PET 17 เมษายน 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries