ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET 72 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
21.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 1 ตุลาคม 2562
22.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET รหัส 60 และ 61 เทียบโอน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 16 กันยายน 2562
23.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 28 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 16 กันยายน 2562
24.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 26 สิงหาคม 2562
25.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 16 สิงหาคม 2562
26.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET รหัส 60, 61 (เทียบโอน) วันที่ 3 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 1 สิงหาคม 2562
27.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 31 กรกฎาคม 2562
28.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 31 กรกฎาคม 2562
29.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 19 กรกฎาคม 2562
30.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 18 มิถุนายน 2562
31.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 พฤษภาคม 2562
32.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 21 พฤษภาคม 2562
33.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 30 เมษายน 2562
34.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 18 เมษายน 2562
35.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 1 เมษายน 2562
36.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 18 มีนาคม 2562
37.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 26 กุมภาพันธ์ 2562
38.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 18 กุมภาพันธ์ 2562
39.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 28 มกราคม 2562
40.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 12 - 20 มกราคม 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 22 มกราคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries