ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET 99 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 **หมายเหตุ กรณีที่ผู้สอบไปชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้วไม่มีรายชื่อ ให้รีบนำใบเสร็จมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ สถาบันภาษาฯ New ประกาศรายชื่อ EN-PET 8 มิถุนายน 2564
2.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบ EN-PET 1 มิถุนายน 2564
3.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ด้วยโปรแกรม English Discoveries online วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบ EN-PET 24 พฤษภาคม 2564
4.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 24 - 30 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ EN-PET 20 พฤษภาคม 2564
5.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ด้วยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PET 7 พฤษภาคม 2564
6.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ EN-PET 7 พฤษภาคม 2564
7.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ EN-PET 21 เมษายน 2564
8.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ EN-PET 16 เมษายน 2564
9.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PET 8 เมษายน 2564
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 22 - 28 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ EN-PET 26 เมษายน 2564
11.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ด้วยโปรแกรม English Discoveries online วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ EN-PET 22 มีนาคม 2564
12.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ด้วยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PET 12 มีนาคม 2564
13.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 22 - 28 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PET 9 มีนาคม 2564
14.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ EN-PET 4 มีนาคม 2564
15.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ด้วยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) ประกาศรายชื่อ EN-PET 15 กุมภาพันธ์ 2564
16.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ด้วยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PET 19 มกราคม 2564
17.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PET 19 มกราคม 2564
18.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PET 7 มกราคม 2564
19.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 28 ธันวาคม 2563
20.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 16 ธันวาคม 2563
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries