ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET 37 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 New ประกาศรายชื่อ EET 18 มีนาคม 2562
2.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบ EET 26 กุมภาพันธ์ 2562
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ EET 18 กุมภาพันธ์ 2562
4.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ประกาศผลสอบ EET 28 มกราคม 2562
5.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 12 - 20 มกราคม 2562 ประกาศผลสอบ EET 22 มกราคม 2562
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ EET 16 มกราคม 2562
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 12 - 20 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ EET 11 มกราคม 2562
8.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ประกาศผลสอบ EET 26 ธันวาคม 2561
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EET 17 ธันวาคม 2561
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลสอบ EET 26 พฤศจิกายน 2561
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ EET 16 พฤศจิกายน 2561
12.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ประกาศผลสอบ EET 29 ตุลาคม 2561
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EET 17 ตุลาคม 2561
14.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 -30 กันยายน 2561 ประกาศผลสอบ EET 1 ตุลาคม 2561
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อ EET 17 กันยายน 2561
16.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ประกาศผลสอบ EET 27 สิงหาคม 2561
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EET 20 สิงหาคม 2561
18.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลสอบ EET 20 สิงหาคม 2561
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EET 19 กรกฎาคม 2561
20.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ประกาศผลสอบ EET 25 มิถุนายน 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.