ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET 84 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ด้วยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 New ประกาศรายชื่อ EN-PET 19 มกราคม 2564
2.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 New ประกาศรายชื่อ EN-PET 19 มกราคม 2564
3.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PET 7 มกราคม 2564
4.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 28 ธันวาคม 2563
5.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 16 ธันวาคม 2563
6.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 15 ธันวาคม 2563
7.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษารหัส 61, 62(เทียบโอน) ประกาศผลสอบ EN-PET 4 ธันวาคม 2563
8.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 30 พฤศจิกายน 2563
9.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 17 พฤศจิกายน 2563
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 26 ตุลาคม 2563
11.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 19 ตุลาคม 2563
12.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 26-27 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 28 กันยายน 2563
13.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 22 กันยายน 2563
14.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 31 สิงหาคม 2563
15.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 25 สิงหาคม 2563
16.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 18 สิงหาคม 2563
17.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 20 กรกฎาคม 2563
18.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 29 มิถุนายน 2563
19.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 17 มิถุนายน 2563
20.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ณ อาคาร 5 สถาบันภาษาฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 17 มิถุนายน 2563
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries