ประกาศผล ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET

ประกาศผล ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET 10 รายการ

# ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 24 - 25 มี.ค. 2561 New ประกาศรายชื่อ EET 16 มีนาคม 2561
2.) ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ในวันที่ 24-25 ก.พ. 2561 New ประกาศผลสอบ EET 16 มีนาคม 2561
3.) ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ในวันที่ 19-23 ก.พ. 2561 New ประกาศผลสอบ EET 16 มีนาคม 2561
4.) ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ในวันที่ 17-18 ก.พ. 2561 New ประกาศผลสอบ EET 16 มีนาคม 2561
5.) ผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ประกาศผลสอบ EET 16 มีนาคม 2561
6.) ผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ EET 16 มีนาคม 2561
7.) ผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบวันที่ 9-28 ตุลาคม 2560 ประกาศผลสอบ EET 16 มีนาคม 2561
8.) ผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ประกาศผลสอบ EET 16 มีนาคม 2561
9.) ผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลสอบ EET 16 มีนาคม 2561
10.) ผลสอบภาษาอังกฤษก่อนจบวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ประกาศผลสอบ EET 16 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.