ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET 60 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ EET 15 มกราคม 2563
2.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ประกาศผลสอบ EET 23 ธันวาคม 2562
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EET 16 ธันวาคม 2562
4.) ประกาศรายชื่อ สำหรับนักศึกษาที่ยัง ***ไม่ผ่าน*** การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประกาศรายชื่อ EET 2 ธันวาคม 2562
5.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลสอบ EET 25 พฤศจิกายน 2562
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ EET 18 พฤศจิกายน 2562
7.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลสอบ EET 4 พฤศจิกายน 2562
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ EET 17 ตุลาคม 2562
9.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2562 ประกาศผลสอบ EET 1 ตุลาคม 2562
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET รหัส 60 และ 61 เทียบโอน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ประกาศผลสอบ EET 16 กันยายน 2562
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 28 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อ EET 16 กันยายน 2562
12.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ประกาศผลสอบ EET 26 สิงหาคม 2562
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EET 16 สิงหาคม 2562
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET รหัส 60, 61 (เทียบโอน) วันที่ 3 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อ EET 1 สิงหาคม 2562
15.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ประกาศผลสอบ EET 31 กรกฎาคม 2562
16.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลสอบ EET 31 กรกฎาคม 2562
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EET 19 กรกฎาคม 2562
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อ EET 18 มิถุนายน 2562
19.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลสอบ EET 27 พฤษภาคม 2562
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EET 21 พฤษภาคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries