ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET 68 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 20 กรกฎาคม 2563
2.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 29 มิถุนายน 2563
3.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 17 มิถุนายน 2563
4.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ณ อาคาร 5 สถาบันภาษาฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 17 มิถุนายน 2563
5.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ประกาศรายชื่อ EN-PET 25 พฤษภาคม 2563
6.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 กุมภาพันธ์ 2563
7.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 17 กุมภาพันธ์ 2563
8.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PET 27 มกราคม 2563
9.) ประกาศรายชื่อ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PET 15 มกราคม 2563
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 23 ธันวาคม 2562
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 16 ธันวาคม 2562
12.) ประกาศรายชื่อ สำหรับนักศึกษาที่ยัง ***ไม่ผ่าน*** การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ประกาศรายชื่อ EN-PET 2 ธันวาคม 2562
13.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 25 พฤศจิกายน 2562
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 18 พฤศจิกายน 2562
15.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 4 พฤศจิกายน 2562
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 17 ตุลาคม 2562
17.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 1 ตุลาคม 2562
18.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET รหัส 60 และ 61 เทียบโอน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 16 กันยายน 2562
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 28 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PET 16 กันยายน 2562
20.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ประกาศผลสอบ EN-PET 26 สิงหาคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries