ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT 11 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ BTT 16 พฤศจิกายน 2561
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ BTT 17 ตุลาคม 2561
3.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 สำหรับนักศึกษารหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลสอบ BTT 27 กันยายน 2561
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อ BTT 19 กรกฎาคม 2561
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อ BTT 18 มิถุนายน 2561
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อ BTT 21 พฤษภาคม 2561
7.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบ BTT 27 มีนาคม 2561
8.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 25 - 30 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ BTT 27 มีนาคม 2561
9.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ BTT 27 มีนาคม 2561
10.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 18 - 21 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ BTT 27 มีนาคม 2561
11.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 16 - 17 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ BTT 27 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.