ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT 7 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 25 มิถุนายน 2561 New ประกาศรายชื่อ BTT 18 มิถุนายน 2561
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อ BTT 21 พฤษภาคม 2561
3.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบ BTT 27 มีนาคม 2561
4.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 25 - 30 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ BTT 27 มีนาคม 2561
5.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ BTT 27 มีนาคม 2561
6.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 18 - 21 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ BTT 27 มีนาคม 2561
7.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 16 - 17 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ BTT 27 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.