ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT 26 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ BTT 15 มกราคม 2563
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 16 ธันวาคม 2562
3.) ประกาศรายชื่อ สำหรับนักศึกษาที่ยัง ***ไม่ผ่าน*** การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประกาศรายชื่อ BTT 2 ธันวาคม 2562
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 18 พฤศจิกายน 2562
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 28 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 17 ตุลาคม 2562
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 16 กันยายน 2562
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 16 สิงหาคม 2562
8.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า รหัส 62 รอบ 3 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ประกาศผลสอบ BTT 1 สิงหาคม 2562
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 19 กรกฎาคม 2562
10.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า รหัส 62 วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลสอบ BTT 18 มิถุนายน 2562
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 18 มิถุนายน 2562
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 19 พฤษภาคม 2562
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 18 มีนาคม 2562
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 18 กุมภาพันธ์ 2562
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 28 - 31 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ BTT 16 มกราคม 2562
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ BTT 16 พฤศจิกายน 2561
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ BTT 17 ตุลาคม 2561
18.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 สำหรับนักศึกษารหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลสอบ BTT 27 กันยายน 2561
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อ BTT 19 กรกฎาคม 2561
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อ BTT 18 มิถุนายน 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries