ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 53 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า (ในรูปแบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2564 **หมายเหตุ กรณีที่ผู้สอบไปชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้วไม่มีรายชื่อ ให้รีบนำใบเสร็จมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ สถาบันภาษาฯ New ประกาศรายชื่อ TH-PPT 8 มิถุนายน 2564
2.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 24 พฤษภาคม 2564
3.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 20 พฤษภาคม 2564
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 7 พฤษภาคม 2564
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 เมษายน 2564
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 8 เมษายน 2564
7.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 22 มีนาคม 2564
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 9 มีนาคม 2564
9.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ TH-PPT 4 มีนาคม 2564
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 มกราคม 2564
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 18 - 20 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 7 มกราคม 2564
12.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 21 ธันวาคม 2563
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 7 ธันวาคม 2563
14.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 4 ธันวาคม 2563
15.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 31 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 3 ธันวาคม 2563
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 พฤศจิกายน 2563
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 (เลื่อนสอบจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 12 พฤศจิกายน 2563
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 ตุลาคม 2563
19.) ประกาศรายชื่อ การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT สำหรับนักศึกษารหัส 63 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 12 ตุลาคม 2563
20.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 ตุลาคม 2563
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries