ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 33 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 New ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 กันยายน 2563
2.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 25 สิงหาคม 2563
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 3 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 สิงหาคม 2563
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 สิงหาคม 2563
5.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 29 มิถุนายน 2563
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ณ อาคาร 5 สถาบันภาษาฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 มิถุนายน 2563
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ประกาศรายชื่อ TH-PPT 25 พฤษภาคม 2563
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 15 มกราคม 2563
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 ธันวาคม 2562
10.) ประกาศรายชื่อ สำหรับนักศึกษาที่ยัง ***ไม่ผ่าน*** การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประกาศรายชื่อ TH-PPT 2 ธันวาคม 2562
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 พฤศจิกายน 2562
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 28 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 ตุลาคม 2562
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 กันยายน 2562
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 สิงหาคม 2562
15.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า รหัส 62 รอบ 3 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 สิงหาคม 2562
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 กรกฎาคม 2562
17.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า รหัส 62 วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลสอบ TH-PPT 18 มิถุนายน 2562
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 มิถุนายน 2562
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 พฤษภาคม 2562
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 มีนาคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries