ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT

ประกาศผล การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 45 รายการ

# การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 New ประกาศผลสอบ TH-PPT 4 มีนาคม 2564
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 มกราคม 2564
3.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 18 - 20 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 7 มกราคม 2564
4.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 21 ธันวาคม 2563
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 7 ธันวาคม 2563
6.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 4 ธันวาคม 2563
7.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 31 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 3 ธันวาคม 2563
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 พฤศจิกายน 2563
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 (เลื่อนสอบจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563) ประกาศรายชื่อ TH-PPT 12 พฤศจิกายน 2563
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 19 ตุลาคม 2563
11.) ประกาศรายชื่อ การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT สำหรับนักศึกษารหัส 63 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 12 ตุลาคม 2563
12.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 1 ตุลาคม 2563
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 16 กันยายน 2563
14.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 25 สิงหาคม 2563
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 3 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 สิงหาคม 2563
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 18 สิงหาคม 2563
17.) ผลการทดสอบ ภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบ TH-PPT 29 มิถุนายน 2563
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ณ อาคาร 5 สถาบันภาษาฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 17 มิถุนายน 2563
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ประกาศรายชื่อ TH-PPT 25 พฤษภาคม 2563
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ TH-PPT 15 มกราคม 2563
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries