ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT 41 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
21.) แจ้งผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ให้มาเข้ารับการทดสอบในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2562 ดังรายชื่อที่แนบ ประกาศรายชื่อ EN-PPT 4 เมษายน 2562
22.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 18 มีนาคม 2562
23.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 18 กุมภาพันธ์ 2562
24.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 14 - 21 มกราคม 2562 ประกาศผลสอบ EN-PPT 23 มกราคม 2562
25.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28 - 31 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 16 มกราคม 2562
26.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 14 - 21 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 11 มกราคม 2562
27.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 16 พฤศจิกายน 2561
28.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 17 ตุลาคม 2561
29.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 สำหรับนักศึกษารหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลสอบ EN-PPT 27 กันยายน 2561
30.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 19 กรกฎาคม 2561
31.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 18 มิถุนายน 2561
32.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 21 พฤษภาคม 2561
33.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบ EN-PPT 27 มีนาคม 2561
34.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ประกาศผลสอบ EN-PPT 27 มีนาคม 2561
35.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 2 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ EN-PPT 27 มีนาคม 2561
36.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 3 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ EN-PPT 27 มีนาคม 2561
37.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ EN-PPT 27 มีนาคม 2561
38.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ EN-PPT 27 มีนาคม 2561
39.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ EN-PPT 27 มีนาคม 2561
40.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ EN-PPT 27 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries