ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET 15 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ OET 16 พฤศจิกายน 2561
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ OET 17 ตุลาคม 2561
3.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 สำหรับนักศึกษารหัส 61 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศผลสอบ OET 27 กันยายน 2561
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อ OET 19 กรกฎาคม 2561
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อ OET 18 มิถุนายน 2561
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อ OET 21 พฤษภาคม 2561
7.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
8.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
9.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 2 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 3 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
11.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
12.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
13.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
14.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
15.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.