ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT 44 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 26 -27 คุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 19 ตุลาคม 2563
2.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT โดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO) ของนักศึกษารหัส 63 ประกาศผลสอบ EN-PPT 12 ตุลาคม 2563
3.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 1 ตุลาคม 2563
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 16 กันยายน 2563
5.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 25 สิงหาคม 2563
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 18 สิงหาคม 2563
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 20 กรกฎาคม 2563
8.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 29 มิถุนายน 2563
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ณ อาคาร 5 สถาบันภาษาฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 17 มิถุนายน 2563
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ประกาศรายชื่อ EN-PPT 25 พฤษภาคม 2563
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 17 กุมภาพันธ์ 2563
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 15 มกราคม 2563
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 16 ธันวาคม 2562
14.) ประกาศรายชื่อ สำหรับนักศึกษาที่ยัง ***ไม่ผ่าน*** การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประกาศรายชื่อ EN-PPT 2 ธันวาคม 2562
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 25 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 18 พฤศจิกายน 2562
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 17 ตุลาคม 2562
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 16 กันยายน 2562
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 16 สิงหาคม 2562
19.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า รหัส 62 รอบ 3 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ประกาศผลสอบ EN-PPT 1 สิงหาคม 2562
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 19 กรกฎาคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries