ประกาศผล ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET

ประกาศผล ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET 11 รายการ

# ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET ในวันที่ 26 ก.พ. 2561 New ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
2.) ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
3.) ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 2 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
4.) ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 3 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
5.) ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
6.) ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
7.) ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
8.) ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
9.) ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาไทยแรกเข้า ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
10.) ผลสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
11.) ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET สำหรับนักศึกษา รหัส 60 ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ย. 60 ประกาศผลสอบ OET 16 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.