ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET 33 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ OET 15 มกราคม 2563
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 16 ธันวาคม 2562
3.) ประกาศรายชื่อ สำหรับนักศึกษาที่ยัง ***ไม่ผ่าน*** การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประกาศรายชื่อ OET 2 ธันวาคม 2562
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 25 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อ OET 18 พฤศจิกายน 2562
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 17 ตุลาคม 2562
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 16 กันยายน 2562
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 16 สิงหาคม 2562
8.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า รหัส 62 รอบ 3 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 ประกาศผลสอบ OET 1 สิงหาคม 2562
9.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 19 กรกฎาคม 2562
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า รหัส 62 วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลสอบ OET 18 มิถุนายน 2562
11.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 18 มิถุนายน 2562
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 19 พฤษภาคม 2562
13.) แจ้งผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ให้มาเข้ารับการทดสอบในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2562 ดังรายชื่อที่แนบ ประกาศรายชื่อ OET 4 เมษายน 2562
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อ OET 18 มีนาคม 2562
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อ OET 18 กุมภาพันธ์ 2562
16.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 14 - 21 มกราคม 2562 ประกาศผลสอบ OET 23 มกราคม 2562
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28 - 31 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 16 มกราคม 2562
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 14 - 21 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อ OET 11 มกราคม 2562
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ OET 16 พฤศจิกายน 2561
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อ OET 17 ตุลาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries