ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT 58 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านอังกฤษแรกเข้า (ในรูปแบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 **หมายเหตุ กรณีที่ผู้สอบไปชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้วไม่มีรายชื่อ ให้รีบนำใบเสร็จมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ สถาบันภาษาฯ New ประกาศรายชื่อ EN-PPT 8 มิถุนายน 2564
2.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบ EN-PPT 1 มิถุนายน 2564
3.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบ EN-PPT 20 พฤษภาคม 2564
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ EN-PPT 7 พฤษภาคม 2564
5.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 (ทดสอบในรูปแบบออนไลน์) ประกาศรายชื่อ EN-PPT 21 เมษายน 2564
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 8 เมษายน 2564
7.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ EN-PPT 31 มีนาคม 2564
8.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 9 มีนาคม 2564
9.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลสอบ EN-PPT 4 มีนาคม 2564
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 19 มกราคม 2564
11.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 24 ธันวาคม 2563
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 15 ธันวาคม 2563
13.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 3 ธันวาคม 2563
14.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 17 พฤศจิกายน 2563
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 26 -27 คุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 19 ตุลาคม 2563
16.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT โดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO) ของนักศึกษารหัส 63 ประกาศผลสอบ EN-PPT 12 ตุลาคม 2563
17.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 1 ตุลาคม 2563
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 16 กันยายน 2563
19.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 25 สิงหาคม 2563
20.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 18 สิงหาคม 2563
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries