ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT 50 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 New ประกาศผลสอบ EN-PPT 4 มีนาคม 2564
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 19 มกราคม 2564
3.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 24 ธันวาคม 2563
4.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 15 ธันวาคม 2563
5.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 3 ธันวาคม 2563
6.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 17 พฤศจิกายน 2563
7.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 26 -27 คุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 19 ตุลาคม 2563
8.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT โดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO) ของนักศึกษารหัส 63 ประกาศผลสอบ EN-PPT 12 ตุลาคม 2563
9.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 1 ตุลาคม 2563
10.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 16 กันยายน 2563
11.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 25 สิงหาคม 2563
12.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 18 สิงหาคม 2563
13.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 20 กรกฎาคม 2563
14.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบ EN-PPT 29 มิถุนายน 2563
15.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ณ อาคาร 5 สถาบันภาษาฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 17 มิถุนายน 2563
16.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ประกาศรายชื่อ EN-PPT 25 พฤษภาคม 2563
17.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 17 กุมภาพันธ์ 2563
18.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 25 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 15 มกราคม 2563
19.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อ EN-PPT 16 ธันวาคม 2562
20.) ประกาศรายชื่อ สำหรับนักศึกษาที่ยัง ***ไม่ผ่าน*** การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT ประกาศรายชื่อ EN-PPT 2 ธันวาคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries