ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET

ประกาศผล การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET 11 รายการ

# การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET ประเภท หมวดหมู่ วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 25 มิถุนายน 2561 New ประกาศรายชื่อ OET 18 มิถุนายน 2561
2.) ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อ OET 21 พฤษภาคม 2561
3.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
4.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
5.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 2 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
6.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 3 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
7.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
8.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
9.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
10.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
11.) ผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษแรกเข้า OET วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ประกาศผลสอบ OET 27 มีนาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.