การทดสอบภาษาไทยก่อนจบ TH-PET

ผลการทดสอบ ภาษาไทยก่อนจบ TH-PET สำหรับนักศึกษารหัส 60 และ 61 (เทียบโอน) ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562

16 ธันวาคม 2562 By Administrator

ดาวน์โหลด

TH-PET ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries