การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 **หมายเหตุ กรณีที่ผู้สอบไปชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้วไม่มีรายชื่อ ให้รีบนำใบเสร็จมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ สถาบันภาษาฯ

8 มิถุนายน 2564 By Administrator

ดาวน์โหลด

EN-PET ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries