ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 34 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 14 มีนาคม 2562
2.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 3 26 กุมภาพันธ์ 2562
3.) กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 30 ชั่วโมง 16 มกราคม 2562
4.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) 9 พฤศจิกายน 2561
5.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) 9 พฤศจิกายน 2561
6.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ภาษาพม่า) ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561 7 พฤศจิกายน 2561
7.) เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 6 พฤศจิกายน 2561
8.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มร.ชร. ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 1 พฤศจิกายน 2561
9.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 60 (เทียบโอน) เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET และภาษาไทยก่อนจบ ETT 19 ตุลาคม 2561
10.) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มร.ชร. 17 ตุลาคม 2561
11.) แจ้งเลื่อนการอบรมภาษาอังกฤษ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561
12.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. – 6 พ.ย. 2561 8 ตุลาคม 2561
13.) ประกาศ สถาบันภาษาฯเปิดรับนักศึกษาเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศ 1 ตุลาคม 2561
14.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561 25 กันยายน 2561
15.) แบบสำรวจความต้องการอบรมการใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) 17 กันยายน 2561
16.) แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO) 17 กันยายน 2561
17.) ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า(OET) ภาษาไทยแรกเข้า(BTT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(EET) New 10 กันยายน 2561
18.) ประกาศ กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 20 ชั่วโมง New 10 กันยายน 2561
19.) ประกาศ กำหนดการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบของระบบปฏิบัติการ English Discoveries Online (EDO) สำหรับนักศึกษา รหัส 60 2 กันยายน 2561
20.) ประกาศผลการทดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ (ครูคืนถิ่น) และผู้ที่สนใจ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 7 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.