ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 92 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET นักศึกษารหัส 61 และรหัส 62 (เทียบโอน) New 27 มกราคม 2564
2.) แบบฟอร์มขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน) 13 มกราคม 2564
3.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST วันที่ 17 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564
4.) กำหนดการทดสอบ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ.2564 New 4 มกราคม 2564
5.) กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ประจำปี พ.ศ. 2564 (อังคาร, พฤหัส, ศุกร์) New 30 ธันวาคม 2563
6.) กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ประจำปี พ.ศ. 2564 New 25 ธันวาคม 2563
7.) กำหนดการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง ประจำปี พ.ศ.2564 New 25 ธันวาคม 2563
8.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ENGLISH DISCOVERIES ONLINE (EDO) รอบที่ 2 23 ธันวาคม 2563
9.) กำหนดการทดสอบทางด้านภาษา ประจำปี 2564 New 1 ธันวาคม 2563
10.) กำหนดการทดสอบภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 New 1 ธันวาคม 2563
11.) กำหนดการทดสอบภาษาไทยแรกเข้า ประจำปี 2564 New 1 ธันวาคม 2563
12.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 New 1 ธันวาคม 2563
13.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ประจำปี 2564 New 1 ธันวาคม 2563
14.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) 25 พฤศจิกายน 2563
15.) ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 61(ภาคปกติ) และ 62 (เทียบโอน) เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 6 พฤศจิกายน 2563
16.) รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ สอบรายวิชา GEN 2001 27 ตุลาคม 2563
17.) การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 61(ภาคปกติ) และ 62 (เทียบโอน) 27 ตุลาคม 2563
18.) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 19 ตุลาคม 2563
19.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST วันที่ 11 ตุลาคม 2563 6 ตุลาคม 2563
20.) กำหนดการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา CRRU-CEFR TEST ประจำปี 2564 New 2 ตุลาคม 2563
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries