ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 53 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ประจำปี 2563 23 ธันวาคม 2562
2.) รับสมัครนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปี 2562 18 พฤศจิกายน 2562
3.) เกณฑ์การทดสอบวัดระดับทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST 29 ตุลาคม 2562
4.) เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "มังรายสาร" ฉบับที่ 1 ปี 2563 17 ตุลาคม 2562
5.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 5 กันยายน 2562
6.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ภาษาไทยเเรกเข้าและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 5 กันยายน 2562
7.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 30 สิงหาคม 2562
8.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ภาษาไทยเเรกเข้าและภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 30 สิงหาคม 2562
9.) การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) 26 มิถุนายน 2562
10.) รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม EDO รหัส 61 21 มิถุนายน 2562
11.) ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียน ทดสอบทางด้านภาษาและอบรมของสถาบันภาษาฯ 18 มิถุนายน 2562
12.) กำหนดการของนักศึกษา รหัส 62 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT รอบที่ 3 12 มิถุนายน 2562
13.) ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการรอบรมภาษาต่างประเทศ (จีน - พม่า) หลักสูตร 30 ชั่วโมง 11 มิถุนายน 2562
14.) เปิดรับลงทะเบียน สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 11 มิถุนายน 2562
15.) วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 4 มิถุนายน 2562
16.) รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 1 พฤษภาคม 2562
17.) ขั้นตอนการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า และภาษาอังกฤษก่อนจบ 24 เมษายน 2562
18.) ประกาศผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ของนักศึกษา มร.ชร. 24 เมษายน 2562
19.) ประกาศงดกาเรียนการสอน 31 มีนาคม 2562
20.) วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 14 มีนาคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries