ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 68 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) การเข้าใช้งานโปรแกรม English discovery online สำหรับนักศึกษา มร.ชร. New 5 กรกฎาคม 2563
2.) ประกาศการเทียบคะแนนและผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า&ก่อนจบ วันที่ 30 พ.ค.63 (ด้วยระบบออนไลน์) New 3 กรกฎาคม 2563
3.) การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET (กรณีพิเศษ) New 26 มิถุนายน 2563
4.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ & ภาษาไทย (แรกเข้า) New 25 มิถุนายน 2563
5.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ & ภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) New 25 มิถุนายน 2563
6.) บรรยายเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 22 มิถุนายน 2563
7.) แจ้งข่าวเปิดสอบ TOEFL ITP (ผู้ที่สนใจ) New 19 มิถุนายน 2563
8.) คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 2 มิถุนายน 2563
9.) ขั้นตอนการเข้าทำข้อสอบ online ด้วยแอพพลิเคชัน Zoom 29 พฤษภาคม 2563
10.) ตารางเวรประจำวัน เจ้าหน้าที่ประจำตึกสถาบันภาษา ช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 (18 - 29 พ.ค. 63) 17 พฤษภาคม 2563
11.) ประกาศการทดสอบภาษาภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนจบ) และภาษาอังกฤษ (แรกเข้า - ก่อนจบ) 4 พฤษภาคม 2563
12.) ลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) 1 เมษายน 2563
13.) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 มีนาคม 2563
14.) ประกาศแจ้งข่าวเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 12 มีนาคม 2563
15.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST 6 มีนาคม 2563
16.) กำหนดการทดสอบและอัตราค่าลงทะเบียนภาษาอังกฤษ CRRU-CEFR สำหรับบุคลากรและบุคคลที่สนใจทั่วไป 5 มีนาคม 2563
17.) กำหนดการทดสอบภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ประจำปี 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
18.) กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ประจำปี 2563 23 ธันวาคม 2562
19.) รับสมัครนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปี 2562 18 พฤศจิกายน 2562
20.) เกณฑ์การทดสอบวัดระดับทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST 29 ตุลาคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries