ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 70 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TES วันที่ 13 กันยายน 2563 9 กันยายน 2563
2.) รายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST 8 กรกฎาคม 2563
3.) การเข้าใช้งานโปรแกรม English discovery online สำหรับนักศึกษา มร.ชร. 5 กรกฎาคม 2563
4.) ประกาศการเทียบคะแนนและผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า&ก่อนจบ วันที่ 30 พ.ค.63 (ด้วยระบบออนไลน์) 3 กรกฎาคม 2563
5.) การทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET (กรณีพิเศษ) 26 มิถุนายน 2563
6.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ & ภาษาไทย (แรกเข้า) New 25 มิถุนายน 2563
7.) กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ & ภาษาไทย (ก่อนสำเร็จการศึกษา) New 25 มิถุนายน 2563
8.) บรรยายเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 22 มิถุนายน 2563
9.) แจ้งข่าวเปิดสอบ TOEFL ITP (ผู้ที่สนใจ) 19 มิถุนายน 2563
10.) คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 2 มิถุนายน 2563
11.) ขั้นตอนการเข้าทำข้อสอบ online ด้วยแอพพลิเคชัน Zoom 29 พฤษภาคม 2563
12.) ตารางเวรประจำวัน เจ้าหน้าที่ประจำตึกสถาบันภาษา ช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 (18 - 29 พ.ค. 63) 17 พฤษภาคม 2563
13.) ประกาศการทดสอบภาษาภาษาไทย (แรกเข้า-ก่อนจบ) และภาษาอังกฤษ (แรกเข้า - ก่อนจบ) 4 พฤษภาคม 2563
14.) ลงทะเบียนขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) 1 เมษายน 2563
15.) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 มีนาคม 2563
16.) ประกาศแจ้งข่าวเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 12 มีนาคม 2563
17.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST 6 มีนาคม 2563
18.) กำหนดการทดสอบและอัตราค่าลงทะเบียนภาษาอังกฤษ CRRU-CEFR สำหรับบุคลากรและบุคคลที่สนใจทั่วไป 5 มีนาคม 2563
19.) กำหนดการทดสอบภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ประจำปี 2563 11 กุมภาพันธ์ 2563
20.) กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ประจำปี 2563 23 ธันวาคม 2562
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries