ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) ปฏิทินกิจกรรมการอบรม - ทดสอบ TOEFL และ TOEIC หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 – 21 กรกฎาคม 2561 1 มิถุนายน 2561
2.) เปิดรับชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าศึกษา ในรายวิชาภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 New 20 มิถุนายน 2561
3.) กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า OET&BTT 9 พฤษภาคม 2561
4.) กำหนดการเปิดอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 9 พฤษภาคม 2561
5.) กำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP (Institutional Testing Program) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2561 8 พฤษภาคม 2561
6.) กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET 7 พฤษภาคม 2561
7.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561
8.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 12 - 18 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561
9.) กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และภาษาไทยแรกเข้า BTT ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
10.) กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
11.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาจีน ระหว่างวันที่ 4 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
12.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT ในวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.