ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561 New 25 กันยายน 2561
2.) แบบสำรวจความต้องการอบรมการใช้สื่อ English Discoveries Online (EDO) New 17 กันยายน 2561
3.) แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ English Discoveries Online (EDO) 17 กันยายน 2561
4.) ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า(OET) ภาษาไทยแรกเข้า(BTT) และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(EET) New 10 กันยายน 2561
5.) ประกาศ กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 20 ชั่วโมง New 10 กันยายน 2561
6.) ประกาศ กำหนดการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบของระบบปฏิบัติการ English Discoveries Online (EDO) สำหรับนักศึกษา รหัส 60 2 กันยายน 2561
7.) ประกาศผลการทดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ (ครูคืนถิ่น) และผู้ที่สนใจ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 7 สิงหาคม 2561
8.) ประกาศผลการทดสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ (ครูคืนถิ่น) และผู้ที่สนใจ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 7 สิงหาคม 2561
9.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 61 เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า (OET) และภาษาไทยแรกเข้า (BTT) ประจำปีการศึกษา 2561 1 สิงหาคม 2561
10.) ปฏิทินกิจกรรมการอบรม - ทดสอบ TOEFL และ TOEIC หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 – 21 กรกฎาคม 2561 1 มิถุนายน 2561
11.) เปิดรับชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าศึกษา ในรายวิชาภาษาไทย หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 20 มิถุนายน 2561
12.) กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้า OET&BTT 9 พฤษภาคม 2561
13.) กำหนดการเปิดอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 20 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 9 พฤษภาคม 2561
14.) กำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP (Institutional Testing Program) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2561 8 พฤษภาคม 2561
15.) กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET 7 พฤษภาคม 2561
16.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561
17.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 12 - 18 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561
18.) กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และภาษาไทยแรกเข้า BTT ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
19.) กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
20.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาจีน ระหว่างวันที่ 4 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.