ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 97 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) แจ้งเปลี่ยนแปลงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า-ก่อนจบ ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2564 New 18 เมษายน 2564
2.) ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ขอเลื่อนการสอบสมรรถนะทางด้านภาษาจากเดือน เมษายน เป็นเดือน พฤษภาคม 2564 New 16 เมษายน 2564
3.) แจ้งเปลี่ยนแปลงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยแรกเข้า-ก่อนจบ และภาษาอังกฤษก่อนจบ ประจำเดือนเมษายน 2564 New 12 เมษายน 2564
4.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT 22 มีนาคม 2564
5.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST วันที่ 14 มีนาคม 2564 8 มีนาคม 2564
6.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ENGLISH DISCOVERIES ONLINE (EDO) รอบที่ 4 5 มีนาคม 2564
7.) เปิดรับลงทะเบียน อบรมภาษาจีน HSK ระดับ 4 สำหรับนักศึกษา มร.ชร. (30 ชั่วโมง) 25 กุมภาพันธ์ 2564
8.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบทางด้านภาษา จากเดือนมกราคม 2564 เป็น เดือนกุมภาพันธ์ 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
9.) กำหนดการทดสอบภาษาไทย & ภาษาอังกฤษ (แรกเข้า - ก่อนสำเร็จการศึกษา) ประจำปี 2564 New 4 มีนาคม 2564
10.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online 5 กุมภาพันธ์ 2564
11.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ENGLISH DISCOVERIES ONLINE (EDO) รอบที่ 3 5 กุมภาพันธ์ 2564
12.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยก่อนสำเร็จการศึกษา TH-PET นักศึกษารหัส 61 และรหัส 62 (เทียบโอน) 27 มกราคม 2564
13.) แบบฟอร์มขอรับรหัสเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรหัสเข้าใช้งาน) 13 มกราคม 2564
14.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST วันที่ 17 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564
15.) กำหนดการทดสอบ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ.2564 New 4 มกราคม 2564
16.) กำหนดการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ประจำปี พ.ศ. 2564 New 5 กุมภาพันธ์ 2564
17.) กำหนดการอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาไทย หลักสูตร 20 ชั่วโมง ประจำปี พ.ศ.2564 New 5 กุมภาพันธ์ 2564
18.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ENGLISH DISCOVERIES ONLINE (EDO) รอบที่ 2 23 ธันวาคม 2563
19.) กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) 25 พฤศจิกายน 2563
20.) ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 61(ภาคปกติ) และ 62 (เทียบโอน) เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET 6 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries