ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ

# รายการข่าว วันที่ลงประกาศ
1.) กำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP (Institutional Testing Program) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2561 New 13 มีนาคม 2561
2.) กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET New 13 มีนาคม 2561
3.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2561 New 13 มีนาคม 2561
4.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ระหว่างวันที่ 12 - 18 มีนาคม 2561 New 13 มีนาคม 2561
5.) กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และภาษาไทยแรกเข้า BTT ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
6.) กำหนดการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
7.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาจีน ระหว่างวันที่ 4 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
8.) ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ภาษาไทยแรกเข้า BTT ในวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.