รายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST

8 กรกฎาคม 2563 By Administrator

รายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษา CRRU-CEFR TEST
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries