การเข้าใช้งานโปรแกรม English discovery online สำหรับนักศึกษา มร.ชร.

5 กรกฎาคม 2563 By Administrator

การเข้าใช้งานโปรแกรม English discovery online สำหรับนักศึกษา มร.ชร.

*** ติดต่อสอบถามหากมีปัญหาในการเข้าใช้งาน ***
Line:    @edothailand
Facebook:    www.facebook.com/edothailand
หรือ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทร. 053-776000 ต่อ 1191, 1192 (ในเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries