บรรยายเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET

22 มิถุนายน 2563 By Administrator

การบรรยายเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT และภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EN-PET ตามเกณฑ์ประกันมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และการเข้าใช้งานสื่อภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries Online (EDO)


เข้ารับชมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=11kcUm9vfqo&t=62s


การเข้าใช้งานโปรแกรม EDO เข้าชมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=SmsXEz6wvKM&fbclid=IwAR2W3KT9AgXIk1lcebgB7i4ZYefy3mWVXbeZLdt06csjLP3wf-jzOlJ1V-g&app=desktop

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries