วารสารมังรายสาร เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ตามเกณพ์ TCI กลุ่มที่ 2

7 พฤศจิกายน 2561 By Administrator

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เปิดรับบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "มังรายสาร" ตามเกณฑ์ TCI กลุ่มที่ 2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มเสนอบทความฯ ดังเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

เปิดรับบทความฯ ตั้งแค่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2561

ส่งมาที่อยู่อีเมล์ mangraisaan@crru.ac.th หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่เว็บไซต์ https://sites.google.com/crru.ac.th/mangraisaan

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.