กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษ EN-PPT และภาษาไทย TH-PPT (แรกเข้า)

19 มิถุนายน 2563 By Administrator

ลงทะเบียนที่ : http://e-eng.crru.ac.th/register/

กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษ EN-PPT และภาษาไทย TH-PPT (แรกเข้า)
1. ลงทะเบียนสอบซ่อม
    ลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน รอบที่ 1 วันที่ 1-5
    ลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน รอบที่ 2 วันที่ 11-15

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรอบของการรลงทะเบียน 
    รอบที่ 1 วันที่ 1-5
    รอบที่ 2 วันที่ 11-15
    เวลา 08.30 15.00 น. ณ งานการเงิน กองคลัง ตึกอธิการบดี

*** หมายเหตุ 1
- ห้องสอบสามารถรองรับผู้เข้าทดสอบได้ 50 ที่นั่ง/ห้อง (ระบบปิดรับการลงทะเบียน เมื่อมีการลงทะเบียนครบตามจำนวนที่นั่ง และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในรอบลงทะเบียนถัดไป
- ในวันที่ 1 และ 16 เจ้าหน้าที่เคลียร์ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงิน
- สถานที่สอบ ตึก 5 สถาบันภาษาฯ
- ให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน แสดงก่อนเข้าห้องสอบ
- การสอบ ให้นักศึกษานั่งตามหมายเลขที่นั่งของตัวเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries