กำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP (Institutional Testing Program) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2561

8 พฤษภาคม 2561 By Administrator

1. ลงทะเบียนสอบออนไลน์
    1.1. เดือนมีนาคม วันที่ 1-5 มีนาคม 2561
    1.2. เดือนเมษายน วันที่ 1-5 เมษายน 2561
    1.3. เดือนพฤษภาคม วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561

2. ชำระค่าลงทะเบียน ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคาร CRU Central Park ตึก 66 ชั้น 1 
    2.1. เดือนมีนาคม วันที่ 1-5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
    2.2. เดือนเมษายน วันที่ 1-5 เมษายน 2561 เวลา 08.30-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
    2.3. เดือนพฤษภาคม วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ
    3.1. เดือนมีนาคม วันที่ 8 มีนาคม 2561
    3.2. เดือนเมษายน วันที่ 8 เมษายน 2561
    3.3. เดือนพฤษภาคม วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

4. ดำเนินการทดสอบ
    4.1. เดือนมีนาคม วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    4.2. เดือนเมษายน วันที่ 22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
    4.3. เดือนพฤษภาคม วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลงทะเบียนได้ที่ : หมดเขตรับลงทะเบียน

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.