กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET

13 มีนาคม 2561 By Administrator

กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET
1. ลงทะเบียนสอบซ่อม
    ลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน รอบที่ 1 วันที่ 1-5
    ลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน รอบที่ 2 วันที่ 11-15
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรอบการรลงทะเบียน
    รอบที่ 1 วันที่ 1-5
    รอบที่ 2 วันที่ 11-15
เวลา 08.30 14.00 น.

*** หมายเหตุ 1
- ห้องสอบสามารถรองรับผู้เข้าทดสอบได้ 50 ที่นั่ง/ห้อง (ระบบปิดรับการลงทะเบียน เมื่อมีการลงทะเบียนครบตามจำนวนที่นั่ง และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ในรอบลงทะเบียนถัดไป
- ในวันที่ 1 และ 16 เจ้าหน้าที่เคลียร์ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงิน
- สถานที่สอบ คณะมนุษศาสตร์ อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ห้อง 127
- ให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน แสดงก่อนเข้าห้องสอบ
-การสอบ ให้นักศึกษานั่งตามหมายเลขที่นั่งของตัวเอง
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.