อบรมพัฒนาคลังข้อสอบ CEFR
Date : 15 มีนาคม 2564

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคลังข้อสอบ CEFR เพื่อใช้วัดระดับสมรรถนะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษา /บุคลากร มร.ชร. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมาเป็นประธานเปิดพิธี ณ โรงเเรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13 มีนาคม 2564


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries