มาตราการป้องกันโควิด-19 (Covid-19) ของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
Date : 11 มกราคม 2564

สถาบัน​ภาษา​และวัฒนธร​รม​นานาชาติ ได้ดำเนินการ​พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ​ห้องปฏิบัติการ​สอบหลังการทดสอบเสร็จสิ้นทุกครั้ง เพื่อ​ป้องปรามและรักษา​สุขอนามัย​ให้ห่างไกลการแพร่ระบาด​ไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ก่อนการทดสอบทางสถาบันภาษาฯได้วัดไข้เพื่อตรวจอุณหภูมิผู้เข้าสอบ พร้อมอ้างล้างมือให้ผู้เข้าทดสอบได้ล้างมือทำความสะอาดก่อนการเข้าทดสอบ


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries