การอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง
Date : 4 มิถุนายน 2561

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง ให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้มีความพร้อมต่อเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน จัดอบรม ณ ห้อง พยอม อินทนิล และนนทรี เมื่อวันที่ 4 - 10 มิ.ย. 2561


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries