การสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) ระหว่างวันที่ 12 - 18 มีนาคม 2561
Date : 19 มีนาคม 2561

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ดำเนินการทดสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) ระหว่างวันที่ 12 - 18 มีนาคม 2561 จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 461 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 127) อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.