กิจกรรมอบรม EDO (English Discoveries Online) ให้กับนักศึกษา มร.ชร.
Date : 11 มีนาคม 2561

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ จัดกิจกรรมอบรม EDO (English Discoveries Online) ให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. โดยอาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.