บริการวิชาการแก่สังคมอบรมภาษาจีน หลักสูตร 12 ชั่วโมง ให้กับพนักงานเซเว่น สาขาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
Date : 11 มีนาคม 2561

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การอบรมภาษาจีน หลักสูตร 12 ชั่วโมง ให้กับพนักงานเซเว่น สาขาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 35 คน เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพของพนักงานเซเว่นในการให้บริการลูกค้า โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ ดร.วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค.2561 ณ สำนักงาน OPT (เซเว่นสาขาหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.