เทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2561
Date : 15 กุมภาพันธ์ 2561

สถาบันภาษาจัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์คล้ายสุวรรณ์ และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และอาจารย์อดิสรณ์ ประทุมถิ่น ผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ ได้ให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรภาษาไทย วุฒิบัตรเพื่อการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการทำอาหารเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ณ ลานด้านหน้าตึกโปรแกรมภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.