พิธีเปิดการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14
Date : 12 กุมภาพันธ์ 2561

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องไชยช้างค้ำ โรงแรมราชภัฏอินท์


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.