อัลบั้มภาพ ทั้งหมด 13 รายการ

 • กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง ระหว่างว...


  6 พฤศจิกายน 2561

 • โครงการอบรมการใช้งาน English Discoveries Online (E...


  8 กันยายน 2561

 • โครงการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discov...


  6 กันยายน 2561

 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง วันที่ 3...


  3 กันยายน 2561

 • การอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง...


  4 มิถุนายน 2561

 • โครงการบริการวิชาการแก่สังคมการอบรมภาษาพม่า หลักสู...


  7 เมษายน 2561

 • การสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) ระหว่...


  19 มีนาคม 2561

 • กิจกรรมอบรม EDO (English Discoveries Online) ให้กั...


  11 มีนาคม 2561

 • บริการวิชาการแก่สังคมอบรมภาษาจีน หลักสูตร 12 ชั่วโ...


  11 มีนาคม 2561

 • การสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) ระหว่...


  25 กุมภาพันธ์ 2561

 • ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries