อัลบั้มภาพ ทั้งหมด 9 รายการ

 • การอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร 20 ชั่วโมง...


  4 มิถุนายน 2561

 • โครงการบริการวิชาการแก่สังคมการอบรมภาษาพม่า หลักสู...


  7 เมษายน 2561

 • การสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) ระหว่...


  19 มีนาคม 2561

 • บริการวิชาการแก่สังคมอบรมภาษาจีน หลักสูตร 12 ชั่วโ...


  11 มีนาคม 2561

 • กิจกรรมอบรม EDO (English Discoveries Online) ให้กั...


  11 มีนาคม 2561

 • การสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EET) ระหว่...


  25 กุมภาพันธ์ 2561

 • เทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2561


  15 กุมภาพันธ์ 2561

 • พิธีเปิดการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (B...


  12 กุมภาพันธ์ 2561

 • สถาบันภาษาจัดกิจกรรมการอบรมภาษาไทย สำหรับชาวต่างชา...


  24 กรกฎาคม 2560

 • ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
  Tel. 0818418293 , 0879326855
  เวลา 08.00 - 17.00 น.