ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 14 รายการ

# ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ลงประกาศ
1.) ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
2.) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
3.) จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 2 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
4.) จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
5.) ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
6.) จ้างจัดทำข้อสอบภาษาไทย จำนวน 3 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
7.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
8.) จ้างจัดทำเอกสารอบรมปัจฉิมนิเทศ จำนวน 3 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
9.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
10.) ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
11.) จ้างจัดทำวุฒิบัตรปัจฉิมนิเทศ จำนวน 1 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
12.) จ้างทำซุ้มแสดงความยินดี จำนวน 1 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
13.) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
14.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.