ประกาศเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP

ประกาศเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP 2 รายการ

# ประกาศเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP วันที่ลงประกาศ
1.) อัตราค่าลงทะเบียนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL- ITP 29 ตุลาคม 2562
2.) เกณฑ์การเทียบคะแนนข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL- ITP 8 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries