ประกาศเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP

ประกาศเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP 1 รายการ

# ประกาศเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP วันที่ลงประกาศ
1.) เกณฑ์การเทียบคะแนนข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL- ITP 8 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries