ประกาศเกณฑ์ผ่านการทดสอบ

ประกาศเกณฑ์ผ่านการทดสอบ 6 รายการ

# ประกาศเกณฑ์ผ่านการทดสอบ วันที่ลงประกาศ
1.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (OET) (แบบใหม่) 21 พฤศจิกายน 2561
2.) ประกาศ การเทียบคะแนน CRRU-CEFR TEST 17 กันยายน 2561
3.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (OET) 8 กุมภาพันธ์ 2561
4.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (BTT) 8 กุมภาพันธ์ 2561
5.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (EET) 8 กุมภาพันธ์ 2561
6.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ETT) 8 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.