สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ :: Institute of International Language and Culture

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น

โทรศัพท์ : 053-776000 ต่อ 1191

E-mail : adisorn.pra@crru.ac.th

การทดสอบทางภาษา


ประกาศรายชื่อ/ผลการทดสอบ

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาแรกเข้า TH-PPT

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาแรกเข้า TH-PET

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบ TOEIC

    - No Data -
more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบ CRU-THAI TEST

more..

การอบรมภาษาฯ


กิจกรรม/อัลบั้มภาพ (14)


Gallery All...

Calendar

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries