สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ :: Language Institute and Global Affairs

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read All...

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น

โทรศัพท์ : 053-776031

E-mail : adisorn.pra@crru.ac.th

การทดสอบทางภาษา


ประกาศรายชื่อ/ผลการทดสอบ

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า EN-PPT

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EN-PET

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาแรกเข้า TH-PPT

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบภาษาแรกเข้า TH-PET

more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบ TOEIC

    - No Data -
more..

ประกาศรายชื่อ / ผลการทดสอบ CRU-THAI TEST

more..

การอบรมภาษาฯ


Calendar

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries