ประกาศผลสอบซ่อมภาษาไทยแรกเข้า BTT

รายละเอียดประกาศผลการทดสอบ

คลิกที่นี้

ผลสอบภาษาไทยแรกเข้าวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาไทยแรกเข้าวันที่ 18-21 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาไทยแรกเข้าวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาไทยแรกเข้าวันที่ 25-30 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด
ผลสอบภาษาไทยแรกเข้าวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ดูรายละเอียด